Ubuntu Üzerinde Openbravo Kurulumu

header

1-)PostgreSQL

2-)JDK

3-)Tomcat

4-)Ant

5-)Apache

6-)Mercurial Clone

7-)Ortam Değişkenleri Ayarları

8-)Openbravo Kurulumu

9-)Eclipse Kurulumu

Not: Aşağıda anlatılan kurulum adımlarında kullanılan komutların sonuçlarında error alınmadığında emin olunmalı. Error var ise düzeltilerek devam edilmeli.

1-)PostgreSQL

sistemi güncellemek için;

 • sudo apt-get update

Postgresql ve Postgresql görsel arayüzü Pgadmin kurulumu için;

 • sudo apt-get install postgresql postgresql-client postgresql-contrib
 • sudo apt-get install pgadmin3

Postgresql de kullanıcı ve rol oluşturma. User:postgres Password:postgres default olacak.

Eğer kullanıcı adı ve şifre değiştirilmek istenirse ,Openbravo setup kısmında openbravo ayarları yapılandırılırken de aynı kullanıcı adı ve şifre kullanılmalı.

 • sudo su postgres -c psql postgres
 • postgres=# ALTER USER postgres WITH PASSWORD ‘postgres’;
 • postgres=# \q

2-JDK 8

Gerekli repository leri sisteme eklemek için;

 • sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java

Sistemi güncellemek için;

 • sudo apt-get update

Oracle Java 8 yüklemek için;

 • sudo apt-get install oracle-java8-installer

Yüklemenin başarılı olup olmadığını kontrol etmek için;

 • java -version

3-)Tomcat

 • sudo apt-get install tomcat8

veya

http://tomcat.apache.org/download-80.cgi

sitesinden tar.gz linkinden indirip istediğiniz klasöre açabilirsiniz.

4-)Ant

 • sudo apt-get install ant

5-)Apache

 • sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-jk

6-)Mercurial Clone

Mercurial için gerekli repository leri sisteme eklemek için;

 • sudo add-apt-repository ppa:mercurial-ppa/releases

sistemi güncellemek için;

 • sudo apt-get update

mercurial yüklemek için

 • sudo apt-get install mercurial

Openbravo kaynak kodlarını sitesinden mercurial ile locale çekmek

 • hg clone http://code.openbravo.com/erp/devel/main OpenbravoERP-3.0PR16Q1
 • cd OpenbravoERP-3.0PR16Q1
 • hg up 3.0PR16Q1

7-)Ortam Değişkenleri Ayarları

Yukarda kurduğumuz programların ortam değişkenleri ayarları yapmak için;

 • sudo nano /etc/profile

Açılan dosyanın en sonuna aşağıdaki satırlar eklenecek.

export ANT_HOME=/usr/apache

export PATH=${PATH}:${ANT_HOME}/bin

export CATALINA_HOME=/usr/share/apache-tomcat-8.0.32

export PATH=${PATH}:${CATALINA_HOME}/bin

export CATALINA_BASE=/usr/share/apache-tomcat-8.0.32

export PATH=${PATH}:${CATALINA_BASE}/bin

export CATALINA_OPTS=”-server -Djava.awt.headless=true -Xms384M -Xmx1536M -XX:M$

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle

export PATH=${PATH}:${JAVA_HOME}/bin

export JRE_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre

export PATH=${PATH}:${JRE_HOME}/bin

8-)Openbravo Setup

ant setup kısmında configuration ayarları yaparken postgresql ayarlarına dikkat edilmeli.Yukarda kullanılan kullanıcı adı ve şifre kullanılmalı.

 • ant setup
 • ant install.source

9-)Eclipse Kurulumu

https://eclipse.org/downloads/

sitesinden

Eclipse IDE for Java EE Developers

Ürünü istediğimiz klasöre açıyoruz. İçerisinde eclipse yazan dosyaya tıkladığımızda eclipse açılır.

Eclipse ıde ye,4 tane proje eklenmeli.

 

openbravo        XXX\opensource\openbravo\erp\devel\main\

OpenbravoCore    XXX\opensource\openbravo\erp\devel\main\src-core

OpenbravoTrl     XXX\opensource\openbravo\erp\devel\main\src-trl

OpenbravoWAD     XXX\opensource\openbravo\erp\devel\main\src-wad

 

9.1  Tomcat Server Oluşturma

File-> new ->server sekmelerinden sonra gelen pencerede Apache klasörü altında Tomcat 8 seçip yer yol olarakta tomcat I kurduğumuz yolu veriyoz.

Eski bir resim örnek amaçlı.

server

Server çift tıkladığımızda gelen pencerede

 • General Information bölümünden
  • Open launch configuration tıkla
  • Arguments tabına geç

server ayarları

Açılan alanın en sonuna bu satırı ekle

-server -Djava.awt.headless=true -Xms384M -Xmx1536M -XX:MaxPermSize=256M

 •  Server options bölümünden.
  • Serve modules without publishing seçili hale getir.

Kaydet.

Tomcat conf klasörü altındaki dosyaları , workspace dosyanızın içindeki server klasörü altındaki

Tomcat v?.0 Server at localhost-config dosyasının içine kopyalayın.

9.2 Preferences Ekleme

File-> import kısmında

import references

Openbravo kaynak klasörleri içindeki eclipse reference dosyasını ekliyoruz.

import references 2

 

 

admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir